Hvad vejer et akvarie?

Grafisk billede af et akvarie på en vægt

Ved du, hvad dit akvarie vejer? Det er måske ikke det første, man tænker på, når man beundrer de farverige fisk og det sirligt arrangerede landskab under vandet. Men vægten af et akvarie er afgørende for mere end blot æstetikken. Det har praktisk betydning, når du skal vælge, hvor det skal placeres, og hvordan det transporteres. Tænk fx hvis møblet eller gulvet ikke kan bære? Eller hvis akvariet er for tungt at flytte, så der ender med at ske ulykker i forsøget.

Læs først: Den rette placering af akvariet

Sådan beregner du vægten af et akvarie

1. Akvariets vægt

Start med at finde den tomme vægt af selve akvariet, som ofte kan findes i producentens specifikationer. Hvis du ikke har adgang til disse data, kan du anslå vægten baseret på materialet (glas eller akryl) og akvariets dimensioner. Læs længere nede om at udregne vægte af et tomt akvarie.

2. Vandets vægt

Vand vejer cirka 1 kilogram pr. liter. For at finde vægten af vandet i dit akvarie, skal du beregne volumenet af akvariet i liter (længde x bredde x højde i centimeter divideret med 1000 for at omdanne kubikcentimeter til liter) og derefter gange dette tal med vandets vægt pr. liter.

3. Substratets vægt

Substratets vægt afhænger af typen og dybden af materialet, du bruger. En generel tommelfingerregel er, at substrat vejer omkring 1,5 kg pr. liter. Beregn først volumenet af substratet ved at multiplicere arealet af akvariets bund (længde x bredde) med dybden af substratlaget. Vægten fås ved at gange volumenet med substratets vægtdensitet.

4. Dekorationer og udstyr

Tilføj vægten af eventuelle dekorationer som sten, rødder eller kunstige planter samt eksternt udstyr, der måtte være forbundet med akvariet, som filtre og varmelegemer. Disse vægte kan variere meget, så det er bedst at veje dem direkte eller finde vægtinformation fra producentens specifikationer.

5. Samlet vægt

Læg alle disse komponenter sammen for at få den samlede vægt af akvariet:

Samlet vægt = Akvariets vægt + Vandets vægt + Substratets vægt + Vægt af dekorationer og udstyr

Denne samlede vægt vil give dig en god idé om, hvad dit akvarie vejer, når det er fuldt opsat og klar. Dette er vigtigt at vide, specielt hvis du planlægger at placere akvariet på et møbel, der har en maksimal vægtgrænse.

Du kan gøre det ret præcist ved at følge ovenstående 5 trin. Du kan også få en idé om, hvad akvariet cirka vejer, når det er fyldt med en tommelfingerregel, der går ud på at den samlede vægt er lig med literindholdet i kilo plus yderligere 30%. Her er en simpel beregner, der bruger den metode: Beregn totalvægten af et akvarium.

Sådan udregner du vægten af et tomt akvarie

For at beregne vægten af et tomt akvarie skal du tage højde for materialet det er lavet af (oftest glas eller akryl) og dets dimensioner. Her er en vejledning til, hvordan du kan anslå vægten af et tomt akvarie:

1. Kend dine materialer

Glas: Glas er tungere end akryl og bruges typisk i de fleste traditionelle akvarier. Vægten af glas er omkring 2,5 kg pr. kvadratmeter pr. millimeter tykkelse.

Akryl: Akryl er lettere og mere modstandsdygtigt over for brud, men det kan ridse lettere end glas. Akryl vejer omtrent 1,2 kg pr. kvadratmeter pr. millimeter tykkelse.

2. Mål akvariets dimensioner

Mål længden, bredden og højden på akvariet i meter for at få den mest nøjagtige beregning. Du skal også vide, hvor tykt materialet er (typisk målt i millimeter).

3. Beregn akvariets overfladeareal

For at beregne vægten af et akvarie effektivt, skal du først beregne overfladearealet af glasset eller akrylet, der bruges til at lave akvariet. Dette inkluderer siderne, bunden og eventuelt toppen, hvis den også er af samme materiale. Formlen for arealet af en enkelt side er længde x højde eller bredde x højde, afhængigt af siden. Du skal beregne hver side separat og så lægge dem sammen.

4. Beregn den samlede vægt

Når du har det samlede areal af materialet i kvadratmeter, ganger du det med tykkelsen i millimeter og derefter med vægtdensiteten for materialet (glas eller akryl). Denne formel ser således ud:

Vægt = Samlet areal * Materiale tykkelse * Materiale densitet

Vægten af glas er omkring 2,5 kg pr. kvadratmeter pr. millimeter tykkelse.

Akryl vejer omtrent 1,2 kg pr. kvadratmeter pr. millimeter tykkelse.

Eksempel på beregning: 

Antag at du har et glasakvarium med målene:

  • Længde: 1 meter
  • Bredde: 0,5 meter
  • Højde: 0,5 meter
  • Glassets tykkelse: 10 mm

Beregn arealerne for hver del af akvariet:

  • Front og bag: (1 m x 0,5 m) x 2 = 1 m²
  • Sider: (0,5 m x 0,5 m) x 2 = 0,5 m²
  • Bund: 1 m x 0,5 m = 0,5 m²
  • Samlet areal: 1 m² + 0,5 m² + 0,5 m² = 2 m²

Beregn den samlede vægt af glas:

  • Vægt = Samlet areal x Glasets tykkelse x Glasets densitet
  • Vægt = 2 m² x 10 mm x 2,5 kg/m²/mm = 50 kg

Dette viser, at det tomme glasakvarium vejer 50 kg.