Amanorejer – Caridina multidentata

amanoreje på lur i noget mos

Amanorejer, også kendt som Caridina multidentata, er en art af ferskvandsrejer, der har vundet stor popularitet takket være den japanske akvarist Takashi Amano. De har en gennemsigtig til grålig farve med små prikker og streger langs kroppen, og de bliver typisk 4-5 cm lange med en forventet levetid på 2-3 år.

Jeg elsker amanorejer primært fordi de er lette at holde og fremragende algeædere, som kan sameksistere med de fleste fisketyper. Herunder finder du først 7 nyttige tips og derefter en detaljeret guide til pleje af amanorejer.

7 tips til amanorejer

  1. Akvariestørrelse: Det anbefales at have et akvarium på mindst 20 liter til amanorejer, men større akvarier foretrækkes, især hvis de skal holdes sammen med andre fisk eller rejer.
  2. Vand og miljø: Amanorejer trives bedst i rent og stabilt vand med en temperatur mellem 22-28 grader Celsius og en pH-værdi på 6.5 til 7.5. Akvariet skal være velbeplantet med mange skjulesteder for at sikre deres trivsel.
  3. Fodring: De er kendt for at spise alger, hvilket gør dem nyttige i planteakvarier. Derudover spiser de rester af fiskefoder og organisk affald. Supplerende føde kan inkludere kommercielt reje- eller algepellets.
  4. Sundhed, herunder typiske sygdomme: Amanorejer er generelt sunde, men de kan blive stressede og modtagelige for sygdomme i dårlige vandforhold. Almindelige sygdomme inkluderer bakterie- og svampeinfektioner. For at undgå sygdomme er det vigtigt at opretholde gode vandkvaliteter.
  5. Samliv, herunder hvor mange pr. akvarie: Amanorejer er fredelige og kan holdes sammen med andre fredelige fisk og rejer. Det anbefales at holde dem i grupper på mindst 6-10 individer, da de er sociale dyr og trives bedst i flokke.
  6. Formering: Opdræt af amanorejer i fangenskab er udfordrende, fordi deres larver kræver brakvand for at udvikle sig. Når larverne klækkes, skal de overføres til brakvand, og efter et par uger kan de langsomt tilvænnes ferskvand igen.

Læs også: Fisk til små akvarier

Amanoreje - Caridina multidentata- set fra siden

Guide: Pleje af amanorejer

Amanorejer – super algeædere

Amanorejer er alsidige algeædere, der hjælper med at holde akvariet rent. Deres primære kost består af alger, som de flittigt skraber af planter og dekorationer. For at sikre deres ernæringsbehov bør deres kost suppleres med reje- eller algepellets. Du kan også tilbyde kogte grøntsager som spinat og gulerødder, som de vil sætte pris på. Vær opmærksom på ikke at overfodre, da overskydende mad kan forurene vandet. Foder dem i små portioner en eller to gange dagligt og fjern rester efter et par timer for at bevare en god vandkvalitet.

Læs videre: Sådan fodrer du dine akvariefisk korrekt

Opbygning af passende akvarie til amanorejer

For at skabe et ideelt miljø for amanorejer, bør du efterligne deres naturlige habitat. Brug et substrat af fint grus eller sand, som giver dem mulighed for at grave og søge efter føde. Tilføj en overflod af levende planter som mosser og småbladede arter, som tilbyder skjulesteder og opsamler alger, rejerne kan fodre på. Trærødder og sten hjælper med at skabe yderligere skjulesteder og tilføjer visuel interesse til akvariet.

Amanoreje på en dekoration i akvarie

Sådan holder du akvariet i god balance til rejerne

For at yde optimal pleje til dine amanorejer, er det afgørende at opretholde en stabil og ren vandkvalitet. Udfør vandskift på 20-30% ugentligt for at minimere ophobning af toksiner. Vandtemperaturen bør holdes mellem 22-28 grader Celsius, og pH-værdien skal være mellem 6.5 og 7.5. Anvend et effektivt filter til at sikre en moderat vandstrøm. Kontrollér regelmæssigt vandets parametre. Undgå kobber i akvariet – det kan de ikke tåle! Et velbeplantet akvarie med mange skjulesteder vil mindske stress og give rejerne et sikkert levested.

Læs også: Guide til vandskifte

Amanorejer og andre akvariebeboere

Amanorejer trives i selskab med små, fredelige fisk som neontetra og guppyer. Undgå store eller aggressive fisk, som kan skade rejerne. Det er bedst at holde dem i grupper af mindst 6-10 individer for at fremme deres velbefindende og naturlige adfærd.

Formering af amanorejer

Formering af amanorejer kræver en specifik indsats, da larverne skal opvokse i brakvand. Hunnerne bærer æggene under deres haler, indtil de klækkes som larver. Disse larver skal overføres til brakvand med en salinitet på omkring 17-20 procent. Over de næste uger gennemgår larverne en metamorfose, og de skal gradvist tilvænnes til ferskvand igen. Denne proces kræver nøje overvågning og tålmodighed, men kan være yderst givende for den engagerede akvarist.