Categories
Akvarieguides

Algeguide: Undgå alger i akvariet

Alger er et af de hyppigste problemer, vi støder på som akvarister. Alger er ofte et tegn på at et akvarium ude af balance, og heldigvis er det nemt at få øje på årsagen — og på den måde hurtigt rette op på problemet.

På samme måde er der nogle få tips, der kan være med til helt at undgå alger i akvariet i første omgang.

Tips til at undgå alger i akvariet

Sådan forebygger du alger i akvariet:

  1. Sørg for at skifte vandet regelmæssigt
  2. Undgå overfodring
  3. Anskaf algeædere
  4. Begræns lystimer i akvariet
  5. Undgå direkte sollys

Alger viser sig straks, når akvariet er ude af balance. Derfor er den bedste måde at forebygge alger på, ved at sørge for at akvariet bliver passet korrekt.

1. Sørg for at skifte vandet regelmæssigt

Vandkvaliteten er en vigtig faktor, og hvis du ikke skifter vandet regelmæssigt vil der ophobe sig næringsstoffer som algerne nyder godt af.

2. Undgå overfodring

Hvis du fodre mere end akvariets beboere kan nå at fortære, så vil overskydende foder blot fodre algerne.

Manglende vandskifte og overfodring er tilsammen en af de hyppigste årsager til algeopblomstring.

3. Anskaf algeædere

Der findes masser af akvariedyr, der spiser forskellige alger. Hvis du sammensætter et godt hold, der æder forskellige typer, er der altid nogen på vagt over for et eventuelt algeproblem. Det kan være en bestand af rejer, snegle og forskellige algeædende fisk.

TIP: Amanorejer er eksempelvis effektive algeædere — de kan tilmed få lov at være i et akvarie i opstartsfasen, og kan hjælpe med at holde alger i skak i starten, hvor en biologisk balance endnu ikke er etableret.

4. Begræns lystimer i akvariet

Hvis du har lyset tændt for længe, har algerne en fordel. Lyset bør være tændt så dine planter trives, og så du selv kan nyde akvariet. 8-10 timers lys pr. døgn er mere end rigeligt.

TIP: Under bekæmpelse kan du i en periode slukke lyset i akvariet et par timer midt på dagen for at begrænse algevæksten.

5. Undgå direkte sollys

Placér dit akvarie, så det ikke får direkte sollys. Sollys er af en helt anden kaliber, end det lys vi ellers bruger til akvariet og vil med garanti skabe en algeeksplosion.

Få tips til placering af akvariet.

Bekæmpelse af alger i akvariet

Der findes mange tusind alge-arter. heldigvis kan vi nøjes med at inddele algerne i typer, når vi skal forsøge at identificere problemet og planlægge en løsning.

De tre hyppigste algetyper, du vil støde på er svævealger, trådalger og belægningsalger. Der findes massevis af algearter under hver type, men ofte er arten underordnet, når det handler om at bekæmpe algerne.

Svævealger (grønt vand i akvariet)

Svævealger er små, encellede alger, der farver vandet i akvariet grønt, når de får overtaget. De dukker typisk op, hvis der er for meget næring i vandet.

Denne type alger ses ofte i nyanlagte akvarier.

Behandling af svævealger: Hyppigt vandskifte.

Trådalger

Trådalger er som navnet antyder lange tråde af alger. Mange trådalger kan holdes nede af algeædere, men i svære tilfælde kan det være nødvendigt med hyppigt vandskifte og en stor bestand af algeædere.

Behandling af trådalger: Algeædere og hyppigt vandskifte.

Belægningsalger

Denne type alger ses som belægninger i akvariet, på glas, planter, sten, rødder etc.

De fleste belægningsalger er meget almindelige men knapt så besværlige at slippe af med. I langt de fleste tilfælde vil et lille hold af algeædere kunne holde belægningsalgerne helt nede.

Enkelte typer er mere besværlige, men ses oftest ved overfodring, og bekæmpes bedst ved at begrænse fodringen.

Behandling af belægningsalger: Algeædere og manuel fjernelse med svamp, magnet eller skraber.

TIP: Alger på glasset

Den letteste måde at fjerne grønne alger på glasset i akvariet er med en blød svamp. Der findes en masse forskellige redskaber i handlen, både algeskrabere, -skrubber og -magneter.

Se efter farven på algerne

Ofte er det lettest at identificere algetypen og vælge bekæmpelsesmetoden ved at se på farven.

Brune alger i akvariet (Kiselalger)

Ofte er brune alger kiselalger, og ses som en brunlig masse på overflader i kvariet. Brune alger fjernes let med en børste, eller med en slamsuger. Skru ned for fordring i en periode.

Brunalger kan modsat mange andre algetyper være forsaget af for lidt belysning — overvej om du har lyset tændt længe nok, hver dag. 8-10 timer er passende.

Dværgsugemaller (Otocinclus affinis) og snegle er ofte gode til at tage sig af brune alger i akvariet.

Sorte alger i akvariet (Børstealger)

De mest normale sorte alger er børstealger. De dukker ofte op, når der er dårlig cirkulation i akvariet, og derved svingende niveauer af næringsstoffer eller Co2.

Sørg for god cirkulation i akvariet, og sørg for at børstealgerne har konkurrence i form af andre vandplanter der trives i akvariet. Vandskifte kan også hjælpe med at få styr på for højt nærringsindhold i vandet.

Siamesisk algeæder (Crossocheilus siamensis) æder flittigt børstealger, ligesom flere maller gør det.

Hvide alger i akvariet

I ny og nær høres spørgsmålet om, hvad man stiller op med hvide alger i akvariet. Der er slet ingen hvide alger, men ofte er det noget andet, der farver vandet mælkehvidt. Her skyldes det også ubalance i akvariet, der medfører en opblomstring af bakterier eller infusorier. Læs meget mere om problemer med hvidligt vand i akvariet her.

Alger på akvarieglas

Uanset hvor god en balance der er i akvariet, vil der altid dukke en smule alger op. Når algerne sætter sig på glasset kan de som en del af den almindelige pleje af akvariet fjernes med et redskab.

Det mest almindelige redskab til at fjerne alger er algemagneten — algemagneten er perfekt til den hurtige afpudsning af algevækst. En ulempe er, at der kan komme sand under magneten, som så ridser glasset, når du flytter magneten rundt.

Mange sværger til den klassiske glasskraber, der kræver en smule mere snilde men ikke har samme risiko for at komme til at ridse glasset med akvariets bundlag.

Slangebørste er perfekte til at få renset slanger til pumper for alger og andet snavs.

Midler imod alger

Der findes en lang række midler på markedet, der bekæmper alger i akvariet. Stort set alle bryster sig af at være lette at anvende og at være ufarlige for fisk, planter og akvariets øvrige beboere.

Et akvarie i ubalance kan behandles med disse midler, men problemet vil ofte hurtigt genopstå. Overvej i stedet om algeproblemet kan løses ved at bringe akvariet i balance, før du køber dig fattig i nemme algemidler.

Categories
Akvarieguides

Guide: Den rette placering af akvariet

Få mest ud af dit akvarie ved at vælge en god placering. Det har ikke bare betydning for, hvor meget du vil komme til at nyde den lille oase, det vil også sikre fiske, der trives, og det vil hjælpe dig i kampen mod alger.

Placering af dit akvarie

Placeringen af dit akvarie er altafgørende ift. om miljøet i tanken er stabilt. Her får du 4 overvejelser, du bør gøre dig:

1. Stil dit akvarie et sted, hvor du kan nyde det

Tænk over, hvor du står og sidder i det daglige. Det er oplagt at placere akvariet i øjenhøjde, der hvor du bruger meget tid. Sidder du meget i sofaen er det oplagt at placere dit akvarie i nærheden og i en passende højde, så du let kan følge med, hvad der foregår. Placerer du dit akvarie et sted, hvor du skal nyde det stående, så er det værd at overveje at få det godt op i højden.

2. Stil det et sted uden for meget aktivitet eller risiko

Nogle fisk bliver nemt stressede, hvis der er meget aktivitet eller leg omkring akvariet. Stiller du eksempelvis dit akvarie på et gangareal, hvor du og familien ofte går forbi kan nogle fisk let blive stressede.

Akvarier placeret hvor der er meget aktivitet er selvfølgelig også mere udsatte for uheld. Flytter du på tunge sager, eller kommer nogen til at tumle ind i akvariet er der stor risiko for at der kan ske ulykker.

3. Undgå direkte sollys

Undgå at akvariet står i direkte sollys. Direkte sol vil gøre det svært at styre temperaturen i akvariet, og det vil helt sikkert give kraftige algeopblomstringer i dit akvarie.

Tænk over, hvordan du placerer akvariet i forhold til vinduer. Er der direkte sol i løbet af dagen er det ikke det mest praktiske sted, at stille akvariet.

4. Sørg for, at akvariet står solidt og i vater

Hvis akvariet ikke står i vater, vil det være tydeligt at det står skævt, når vandets overfalde ikke flygter akvariets øverste kant. Det er for det første ikke særligt kønt, men på større akvarier kan det meget let medføre utætheder.

Et akvarie der ikke står solidt og i vater har større risiko for at blive utæt. Står akvariet skævt, er der et ujævnt tryk på understellet/møblet, der kan medføre problemer.

Står akvariet ligeledes på et ujævnt underlag, som fx et plankegulv, er der også større risiko for, at akvariet vrider sig og bliver utæt.

Akvarier på ujævne overfalder

Ofte er det en god idé at placere akvariet på en gummimåtte eller en flamingoplade, så evt. ujævnheder i akvariet eller møblet, du stiller det på, ikke skaber problemer, når akvariet bliver tungt af vand.

Akvarier på plankegulve

Hvis dine gulve ikke er solide, kan du anskaffe dig en solid spånplade at stille under akvariets ben. Pladen vil fordele trykket, så der ikke opstår ubalance.

Kan akvariet stå på et møbel?

Langt det sikreste er, at stille dit akvarie på et møbel der er bygget til det. Vælger du at stille et akvarie på en almindelig kommode eller lignende, er der ingen garanti for, at det holder. Helt små akvarier kan godt komme til at stå sikkert på et solidt møbel, men tænk over at et fyldt akvarie kan blive meget tungt. En tommelfingerregel siger, at et fyldt akvarie vejer lige så meget i kg som der er liter vand plus 30%. Et lille starter-akvarie på 54L kan derfor nemt komme over 70 kg, når det er sat op.

TIP: Sørg for, at dit møbel er forankret til væggen. Et spinkelt møbel med megen vægt på toppen vil meget let kunne komme til at vælte.