Algeguide: Undgå alger i akvariet

Algeguide - sådan undgår du at få alger i dit akvarie.

Alger er et af de hyppigste problemer, vi støder på som akvarister. Alger er ofte et tegn på at et akvarium ude af balance, og heldigvis er det nemt at få øje på årsagen — og på den måde hurtigt rette op på problemet.

På samme måde er der nogle få tips, der kan være med til helt at undgå alger i akvariet i første omgang.

5 tips til at undgå alger i akvariet

Alger viser sig straks, når akvariet er ude af balance. Derfor er den bedste måde at forebygge alger på, ved at sørge for at akvariet bliver passet korrekt.

Sådan forebygger du alger i akvariet:

  1. Sørg for at skifte vandet regelmæssigt: Vandkvaliteten er en vigtig faktor, og hvis du ikke skifter vandet regelmæssigt vil der ophobe sig næringsstoffer som algerne nyder godt af. Læs om vandskifte.
  2. Undgå overfodring: Hvis du fodre mere end akvariets beboere kan nå at fortære, så vil overskydende foder blot fodre algerne. Manglende vandskifte og overfodring er tilsammen en af de hyppigste årsager til algeopblomstring.
  3. Anskaf algeædere: Der findes masser af akvariedyr, der spiser forskellige alger. Hvis du sammensætter et godt hold, der æder forskellige typer, er der altid nogen på vagt over for et eventuelt algeproblem. Det kan være en bestand af rejer, snegle og forskellige algeædende fisk. TIP: Amanorejer er eksempelvis effektive algeædere — de kan tilmed få lov at være i et akvarie i opstartsfasen, og kan hjælpe med at holde alger i skak i starten, hvor en biologisk balance endnu ikke er etableret. Læs her om de mest effektive algeædere.
  4. Begræns lystimer i akvariet: Hvis du har lyset tændt for længe, har algerne en fordel. Lyset bør være tændt så dine planter trives, og så du selv kan nyde akvariet. 8-10 timers lys pr. døgn er mere end rigeligt. TIP: Under bekæmpelse kan du i en periode slukke lyset i akvariet et par timer midt på dagen for at begrænse algevæksten.
  5. Undgå direkte sollys: Placér dit akvarie, så det ikke får direkte sollys. Sollys er af en helt anden kaliber, end det lys vi ellers bruger til akvariet og vil med garanti skabe en algeeksplosion. Få tips til placering af akvariet.

Bekæmpelse af alger i akvariet

Der findes mange tusind alge-arter. heldigvis kan vi nøjes med at inddele algerne i typer, når vi skal forsøge at identificere problemet og planlægge en løsning.

De tre hyppigste algetyper, du vil støde på er svævealger, trådalger og belægningsalger. Der findes massevis af algearter under hver type, men ofte er arten underordnet, når det handler om at bekæmpe algerne.

Svævealger (grønt vand i akvariet)

Svævealger er små, encellede alger, der farver vandet i akvariet grønt, når de får overtaget. De dukker typisk op, hvis der er for meget næring i vandet.

Denne type alger ses ofte i nyanlagte akvarier.

Behandling af svævealger: Hyppigt vandskifte.

Trådalger

Trådalger er som navnet antyder lange tråde af alger. Mange trådalger kan holdes nede af algeædere, men i svære tilfælde kan det være nødvendigt med hyppigt vandskifte og en stor bestand af algeædere.

Behandling af trådalger: Algeædere og hyppigt vandskifte – alternativt et algemiddel.

Jeg har før brugt Tetra Algofin imod trådalger i mine akvarier med stor succes. Det kan bruges i både ferskvands- og saltvandsakvarier, og hjælper med at skabe et klart og rent miljø til dine fisk og planter. Se fx her fra alttilhundogkat.dk: Tetra Algofin [sponsoreret]

Belægningsalger

Denne type alger ses som belægninger i akvariet, på glas, planter, sten, rødder etc.

De fleste belægningsalger er meget almindelige men knapt så besværlige at slippe af med. I langt de fleste tilfælde vil et lille hold af algeædere kunne holde belægningsalgerne helt nede.

Enkelte typer er mere besværlige, men ses oftest ved overfodring, og bekæmpes bedst ved at begrænse fodringen.

Behandling af belægningsalger: Algeædere og manuel fjernelse med svamp, magnet eller skraber.

Alger på glasset

Den letteste måde at fjerne grønne alger på glasset i akvariet er med en blød svamp. Der findes en masse forskellige redskaber i handlen, både algeskrabere, -skrubber og -magneter.

Se efter farven på algerne

Ofte er det lettest at identificere algetypen og vælge bekæmpelsesmetoden ved at se på farven.

Brune alger i akvariet (Kiselalger)

Ofte er brune alger kiselalger, og ses som en brunlig masse på overflader i kvariet. Brune alger fjernes let med en børste, eller med en slamsuger. Skru ned for fordring i en periode.

Brunalger kan modsat mange andre algetyper være forsaget af for lidt belysning — overvej om du har lyset tændt længe nok, hver dag. 8-10 timer er passende.

Dværgsugemaller (Otocinclus affinis) og snegle er ofte gode til at tage sig af brune alger i akvariet.

Sorte alger i akvariet (Børstealger)

De mest normale sorte alger er børstealger. De dukker ofte op, når der er dårlig cirkulation i akvariet, og derved svingende niveauer af næringsstoffer eller Co2.

Sørg for god cirkulation i akvariet, og sørg for at børstealgerne har konkurrence i form af andre vandplanter der trives i akvariet. Vandskifte kan også hjælpe med at få styr på for højt nærringsindhold i vandet.

Siamesisk algeæder (Crossocheilus siamensis) æder flittigt børstealger, ligesom flere maller gør det.

Hvide alger i akvariet

I ny og nær høres spørgsmålet om, hvad man stiller op med hvide alger i akvariet. Der er slet ingen hvide alger, men ofte er det noget andet, der farver vandet mælkehvidt. Her skyldes det også ubalance i akvariet, der medfører en opblomstring af bakterier eller infusorier. Læs meget mere om problemer med hvidligt vand i akvariet her.

Alger på akvarieglas

Uanset hvor god en balance der er i akvariet, vil der altid dukke en smule alger op. Når algerne sætter sig på glasset kan de som en del af den almindelige pleje af akvariet fjernes med et redskab.

Det mest almindelige redskab til at fjerne alger er algemagneten — algemagneten er perfekt til den hurtige afpudsning af algevækst. En ulempe er, at der kan komme sand under magneten, som så ridser glasset, når du flytter magneten rundt.

Mange sværger til den klassiske glasskraber, der kræver en smule mere snilde men ikke har samme risiko for at komme til at ridse glasset med akvariets bundlag.

Slangebørste er perfekte til at få renset slanger til pumper for alger og andet snavs.

Midler imod alger

Der findes en lang række midler på markedet, der bekæmper alger i akvariet. Stort set alle bryster sig af at være lette at anvende og at være ufarlige for fisk, planter og akvariets øvrige beboere.

Et akvarie i ubalance kan behandles med disse midler, men problemet vil ofte hurtigt genopstå. Overvej i stedet om algeproblemet kan løses ved at bringe akvariet i balance, før du køber dig fattig i nemme algemidler.