Sort molly – Poecilia sphenops

Sort molly han med grønne planter i baggrunden.

Sorte mollyer har altid haft en særlig plads i mit hjerte. Det er charmerende fisk, der byder på skønhed og masser af liv i akvariet.

Med deres dybe sorte farve og legesyge væsen skaber de kontrast og bevægelse blandt planter og andre af akvariets beboere.

Gennem årene har jeg lært, at deres pleje kræver en balance af opmærksomhed og forståelse for deres behov – fra vandkvalitet til selskabsvalg.

Her får du min guide til sort molly for både nye og erfarne akvarieentusiaster. 

Hurtig viden om sort molly

Sort molly, (Poecilia sphenops), er en alsidig og robust fisk, der passer godt til selskabsakvariet. Den dybe sorte farve har gjort den favorit blandt akvarieentusiaster.

 • Akvariekrav: En gruppe af sorte mollyer trives bedst i et akvarium på mindst 40 liter. Sort molly kræver en vandtemperatur på 22-28 grader Celsius og en pH-værdi mellem 7,5-8,2. De er tolerante over for en vis variation i vandkvalitet, men rene forhold er afgørende.
 • Fodring: Sort molly er altædende og bør fodres med en blanding af flagefoder, frysetørret mad og grøntsager. Det er vigtigt at sikre en varieret kost for at fremme god sundhed.
 • Sundhed: Hold øje med tegn på stress eller sygdom, såsom ændringer i adfærd, farve eller appetit. Regelmæssige vandskift og et passende filtreringssystem hjælper med at holde dem sunde.
 • Sammen med andre fisk: Sort molly er generelt fredelig og kan sameksistere med mange andre fredelige fisk. Det er vigtigt at undgå aggressive arter, som kan stresse dem.
 • Algeæder: Sort molly er en fortrinlig algeæder. De nipper til de grønne belægninger, og en god flok mollyer kan gøre en mærkbar forskel ift. algetilvækst. Læs også: De bedste algeædere.
 • Formering: Sort molly er levendefødende, og hunnen kan føde 20-40 unger hver anden til tredje måned. Sørg for passende gemmesteder til ynglen for at øge overlevelsesraten.

Hvert punkt bliver uddybet herunder.

Guide til sort molly

Akvariestørrelse til sort molly

Et akvarium på 40 liter er absolut mindste, jeg anbefaler for en lille gruppe, men hvis man virkelig vil se dem trives, er et større akvarium på 80 liter eller mere at foretrække. Det giver dem rig mulighed for at vise deres naturlige adfærd, som at svømme i det fri og undersøge deres omgivelser. Et rummeligt akvarium gør det også lettere at opretholde stabile vandforhold og reducerer risikoen for hurtige ændringer i vandkvaliteten, som kan stresse fiskene. Større akvarier kan rumme en halvstor flok. En tommelfingerregel er at regne med 5-10 liter vand pr. molly.

Vand og miljø:

Sort molly trives bedst i et stabilt og rent miljø, men de har ofte vist at kunne overleve knapt så gode forhold. En temperatur på 22-28 grader ligner deres tropiske oprindelse, mens en pH-værdi på 7,5-8,2 er passende.

For at efterligne deres naturlige habitat yderligere kan man tilføje planter og gemmesteder, som giver dem følelsen af sikkerhed og muligheder for at søge ly. Det er vigtigt regelmæssigt at teste vandkvaliteten, da sorte mollyer er følsomme over for ammoniak og nitritter, som kan ophobe sig i et dårligt vedligeholdt akvarium.

Fodring af sort molly

En ernæringsmæssigt rig og varieret kost er nøglen til at holde sunde sorte mollyer. De er ikke kræsne og vil typisk nyde et bredt udvalg af føde, herunder høj kvalitet flagefoder, frysetørret mad som blodorme og artemia, samt friske grøntsager som courgette og spinat.

Varieret kost sikrer, at de får alle de nødvendige næringsstoffer og kan fremme levende farver og god fordøjelsessundhed. Husk, at unge mollyer kræver mere proteinrig mad for at støtte deres vækst.

Undgå at dine mollyer får sygdomme

Overvågning af sorte mollyers sundhed er afgørende, og de første tegn på problemer vises ofte gennem adfærd eller udseende. Stress og sygdom kan manifestere sig i form af sløvhed, mistet appetit, falmede farver eller pletter på huden. Effektive måder at forebygge sygdom på er at holde et sundt og rent miljø i akvariet.

Det betyder regelmæssige vandændringer, hvor 20-25% af akvariets vand skiftes ugentligt, og et kvalitetsfiltreringssystem, der holder vandet rent og fri for toksiner. En sund sort molly er aktiv, har klare øjne, rene finner og en strålende farve.

Selskab til sorte mollyer

De sorte mollyer er sociale væsener, som trives i selskab med lignende fredelige fisk. De gør det godt i et selskabsakvarium med guppyer, platyer, og sværddragere, som har nogenlunde samme krav til akvariet. Det er vigtigt at undgå sammensætning med aggressive arter, som kan forårsage stress eller skade på mollyerne. Når de lever i harmoni med kompatible arter, kan mollyer vise en mere naturlig og afslappet adfærd.

Sort molly er gode algeædere

Sorte mollyer er effektive algeædere, der kan være til stor hjælp i at holde akvariet rent. I mit eget akvarie har jeg observeret, hvordan de utrætteligt patruljerer glasset og dekorationerne for at nippe til de grønne belægninger. Deres forkærlighed for alger er ikke kun nyttig til vedligeholdelse; det bidrager også til en mere varieret kost, som er afgørende for deres sundhed. Det er dog vigtigt at bemærke, at selv om sorte mollyer hjælper med at kontrollere algevækst, bør man ikke forlade sig udelukkende på dem. Et balanceret akvariemiljø kræver også passende belysning, ernæring og regelmæssig vedligeholdelse.

Hvis du generelt har problemer med alger kan du læse algeguiden eller min liste med de bedste algeædere.

Guide til formering af sort molly

Formering af sorte mollyer i hjemmeakvariet kan være en givende oplevelse og er relativt ligetil, hvis man sørger for de rette betingelser. Her er en kort trin-for-trin guide:

 1. Kønsbestemmelse: Lær at skelne mellem hanner og hunner. Hannerne har en mere spids gatfinne, kendt som gonopodium, mens hunnerne er større med en afrundet gatfinne
 2. Sundt opdrætsmiljø: Sørg for at akvariet er rent, har stabile vandforhold og er rigt på planter. Dette giver hunnerne steder at gemme sig og føde.
 3. Gruppeforhold: Hold en god balance mellem kønnene, ideelt med flere hunner pr. han, for at undgå at hunnerne bliver overanstrengte af hannerne, som kan være vedholdende i deres parringsadfærd.
 4. Frem sundheden: Sørg for en ernæringsrig kost for både hanner og hunner, da det styrker deres sundhed og forøger chancen for en vellykket yngling.
 5. Observation: Hold øje med tegn på graviditet hos hunnerne, som vil blive noget rundere om bugen. Hos mange poecilia-arter kan du at se en mørk plet nær bagfinnen, kendt som graviditetspletten, men det kan være svært hos sort molly grundet dens farve. En stadig mere buet bug er det tydeligste tegn.
 6. Fødsel: Når hunnen er klar til at føde, vil hun typisk søge et roligt sted blandt planterne. Ynglen er selvforsynende fra fødslen og skal gemme sig for at undgå at blive spist af voksne fisk, inklusive deres forældre.
 7. Pleje af yngel: Separer ynglen i et opdrætsakvarium eller brug et ynglekar i hovedakvariet for at sikre deres overlevelse. Fodr dem med finfoder eller knust flagefoder flere gange om dagen.
 8. Vandkvalitet: Opdrætsakvariet skal have rene og stabile vandforhold. Regelmæssige delvise vandskift og god filtrering er essentiel for at holde ynglen sunde.

Med tålmodighed og omhu kan du opleve glæden ved at se sorte mollyer formere sig og se ynglen vokse op i dit akvarium.