Scalare – Pterophyllum scalare

Klassisk scalare i et beplantet akvarium

Scalare er som sagt en meget populær akvariefisk. Udover deres smukke fremtoning er de populære i selskabsakvariet på grund af deres fredelige natur. Men for at de trives er det vigtigt med en passende akvariestørrelse, et miljø, der minder om deres naturlige levesteder, og en alsidig diæt. Deres gennemsnitlige levetid er 8-10 år, men med god pleje kan de leve op til 15 år.

Herunder får du en pasningsvejledning, så dine scalarer kan trives bedst muligt.

Pasning af Pterophyllum scalare

  1. Akvariestørrelse: Scalare trives i store akvarier. De kan holdes i akvarier på allermindst 75 liter. Jo større akvariet er, desto bedre vil de have det, og jo flere kan du holde sammen.
  2. Vand og miljø: Scalare trives i et miljø, der minder om deres naturlige levesteder i Amazonas-regnskoven i Sydamerika. De foretrækker et miljø med et højt niveau af ilt og en pH-værdi på 6,0-7,5. Sørg for god vandkvalitet bl.a. med hyppige vandskift. Vandtemperaturen bør være mellem 24-26 grader celsius.
  3. Foder: Scalare er typisk ikke særligt kræsne, når det gælder fodring. De vil typisk spise en bred vifte af forskelligt foder, både tørfoder, og frosent eller levende foder. Det er vigtigt at undgå overfodring, da dette kan føre til miljøproblemer i akvariet.
  4. Sundhed: Scalare er generelt robuste fisk, men de kan stadig blive påvirket af en række sygdomme, herunder ikke-specifikke infektioner, parasitter og skimmelsvampe. Det er vigtigt at opretholde en god vandkvalitet.
  5. Samliv: Scalare er typisk fredelige fisk, men de kan være territoriale over for deres artsfæller. Det anbefales at holde mindst tre fisk i et akvarium for at opretholde et sundt social hierarki. Jo større akvariet er, desto flere fisk vil det være i stand til at opretholde. Scalare er rimeligt fredelig over for akvariets øvrige beboere, så længe de ikke er så små at de kan betragtes som foder.
Scalare - Pterophyllum scalare - sorte striber.
En af de mest populære varianter af scalare. De sorte striber fremhæver fiskens høje form.

Scalare i selskabsakvariet

Scalare er sociale fisk, og trives bedst i par eller små grupper. Scalarer kan holdes i et selskabsakvarie sammen med andre fredelige fisk, men det er vigtigt at holde dem med fisk af ca. samme størrelse og temperament, for at undgå konflikter.

Tænk også over, at akvariet ikke må være for overfyldt. Der skal være plads til, at scalarene kan have deres territorie, uden at de konstant skal jage andre akvariefisk væk. De kan også passe sammen med andre cichlider, men ofte kræver andre cichlidearter en del mere plads.

Formering af scalare

Scalare kan formeres i akvariet under de rette forhold. Skal formering fremprovokeres kan der justeres på miljøet, herunder en højere vandtemperatur, en øget mængde ilt og et højere niveau af næringsstoffer i vandet.

Når fiskene er klar til at formere sig, vil hunnen producere en række æg, som hunnen vil placere på en vertikal overflade, f.eks. en blad eller en sten.

Hannerne vil derefter befrugte æggene, og efter en periode på 2-7 dage vil larverne begynde at svømme rundt. Det er vigtigt at fjerne forældrefiskene fra akvariet efter formering, da de kan angribe og spise deres unger.

Læs også: Den rette placering af akvariet